; ; ;

Dit filosofiske hjørne
En serie på fem Tv-program om feministisk filosofi för tv-tv
Kajsa Dahlberg och Gritt Uldall-Jessen 2006

Under hösten 2006 gjorde jag och Gritt Uldall-Jessen en serie på fem Tv-program om feministisk filosofi för den lokala kanalen tv-tv i Köpenhamn. Tv-tv startades av Copenhagen Free University som tog över sändningen efter TV STOP i 2006.

Så här löd pressmeddelandet för vårt första program i serien "Dit filosofiske hjørne":

Feministisk Filosofi på tv-tv
D. 13 December 2006 kl. 23.00 – 00.30
blænder TV-TV på Københavner Kanalen op for det første program i en programrække på fem med titlen "Dit filosofiske hjørne". Programmerne, der transmitteres live, blander genrer som videnskabelig forelæsning, dialog og journalistik med teatrale indslag. Programmet skal lægge op til fri refleksion og debat hos seerne samt udbrede kendskabet til kvindelige filosofiske tænkere.

I det første program vil A præsentere en klassisk kvindelig tænker, hvorefter B stiller kritiske spørgsmål til hendes teori og tanker. Herefter indgår A og B i en dialog med hinanden og seerne omkring det filosofiske værk, der er genstand for programmet. To performere fra kompagniet CoreAct tager udgangspunkt i de problemstillinger, der rejses i programmet, og præsenterer disse i form af teatrale indslag. CoreAct vil også vise brudstykker af deres forestilling "Frontier Alert" (2006), der behandler forskelligt statistisk materiale fra EU omkring køn og ligestilling.

Den feministiske filosofi bliver i "Dit filosofiske hjørne" præsenteret for seerne på en måde, hvor de har mulighed for at få svar på spørgsmål, der kan opstå undervejs. Programmet inviterer således direkte til interaktion med seerne i form af muligheden for at sende sms´er og emails til studiet i løbet af udsendelserne.

Der vil i hvert program være en vox pop omkring et centralt spørgsmål inden for det filosofiske værk, der gennemgåes. Denne vox pop vil blive optaget på et vilkårligt gadehjørne i København. På den måde bredes filosofiske pointer og spørgsmål ud til et publikum foran skærmen men også til folk på gaden, der kan deltage med refleksion og kritik.

"Dit filosofiske hjørne" ønsker i tråd med TV-TV`s manifest at problematisere konventioner inden for tv-mediet og vil udfordre det aktuelle mediebillede i form af at give plads og tid til en gennemgang af en filosofisk problemstilling uden hensyn til, at et sådant materiale skal præsenteres på en bestemt og forudindtaget måde, der er tilpasset et kommercielt mediebillede. Som en konsekvens af denne tilgang til tv-mediet vil vi fortløbende eksperimentere med programmets struktur.

Programrækken "Dit filosofiske hjørne" har baggrund i en studiekreds i feministisk filosofi, der i dette efterår har fundet sted i Kvindehuset i København, men som her laves af en udvidet konstellation af fagfolk og tilegnes tv-mediet.

Det første program tager udgangspunkt i Christine de Pizans bog "The City of Ladies" fra år 1404. De øvrige programmer vil i nævnte rækkefølge handle om filosofiske værker af Iris Marion Young, Mary Daly, Hannah Arendt og Virginia Woolf.

Medvirkende filosoffer er Lisbeth Jørgensen og Thomas Boysen Anker samt performerne Helene Kvint og Anika K. Barkan fra CoreAct.

Programredaktion er dramatiker Gritt Uldall-Jessen, billedkunstner Kajsa Dahlberg og billedkunstner Kirsten Dufour. Programmet, som "Dit filosofiske hjørne" sender i regi af, er "Let Us Speak Now".

Tre voxpop inspelningar med frågor till människor på stan som var spridda genom programmen: